Atenció: Les comandes les atenem per telèfon, gràcies.

Novetats Tecnològiques: RDS (Responsive Drive System)

carreto
Els carretons elevadors i de magatzem, cada vegada més, estan equipades amb sistemes que redueixen automàticament la seva velocitat en les corbes. La velocitat del carretó s’ajusta de forma automàtica quan el conductor pren un revolt. La forma en què això passa varia d’un sistema a un altre. En el cas més ideal, la reducció de velocitat hauria de dependre de la manera en què s’agafa la corba. Si el conductor entra en una corba oberta amb lentitud, la velocitat gairebé no necessita modificar-se. No obstant això, si la corba s’agafa a molta velocitat amb un gir abrupte, el sistema ha d’intervenir de forma progressiva. En aquest cas el gir del volant codetermina el grau d’intervenció.

Més seguretat

No tots els sistemes de reducció de velocitat són iguals. En alguns sistemes la reducció de velocitat serà menys fluida i natural que en altres. Ajustar la velocitat a les condicions del magatzem sempre tindrà com a conseqüència una major seguretat en el lloc de treball. Fins i tot els sistemes que minimitzen el risc de bolcat no poden eliminar el risc per complet. Una vegada més, reduir la velocitat és l’única resposta lògica.

Intel·ligència i fluïdesa

La tecnologia RDS (Responsive Drive System) no només redueix la velocitat del carretó elevador. El carretó respon a les accions del conductor amb tanta naturalitat que sembla saber què vol el conductor.

El carretó respon no només a la forma en què es trepitja l’accelerador, sinó també a la manera en què s’accionen les funcions hidràuliques. El carretó selecciona automàticament l’ajust corresponent en funció del comportament del conductor. Tots els moviments, com l’acceleració, la frenada i també el funcionament del màstil, es tornen extremadament fluids. I el rendiment? Això s’eleva automàticament a un nivell superior.

0 Comentaris


Escriu comentaris

Comenta el que vulguis sobre aquesta notícia.

Leave a Reply

© 2014 Euro-elevación Catalunya, S.L. - IndianWebs