Atenció: Les comandes les atenem per telèfon, gràcies.

Nissan, INCJ i Hitachi integraran els seus negocis de carretons elevadors

El fabricant d’automòbils Nissan, Innovation Network Corporation of Japan (INCJ) i Hitachi Construction Machinery han arribat a un principi d’acord per a la integració dels seus negocis de carretons elevadors en una nova empresa que serà operada principalment per INCJ, ha informat Nissan en un comunicat.

Nissan ha explicat que actualment el negoci de carretons elevadors és operat per Hitachi i per ella mateixa, i ha afirmat que l’objectiu d’aquest principi d’acord entre les tres parts és arribar a un pacte definitiu i legalment vinculant pel qual les divisions de carretons de Nissan i Hitachi s’integraran i seran operats per una nova empresa a partir de la primavera del 2012.

La nova corporació rebrà una injecció de capital per part de INCJ de 30.000 milions de iens (289 milions d’euros al canvi actual), la qual cosa li servirà per mantenir la major part dels drets de vot en la mateixa, mentre que Hitachi i Nissan mantindran participacions en funció de les transferències accionarials que realitzin les seves filials.

Nissan ha destacat que aquesta operació s’emmarca dins d’una previsió de creixement del negoci de carretons elevadors a tot el món, ja que s’estima que aquest sector es recuperarà després dels efectes negatius derivats de la crisi econòmica, gràcies, especialment, a la demanda generada en països emergents.

Així, l’objectiu de la nova empresa és fer-se amb una quota significativa de mercat en els mercats en creixement, per al que comptarà amb productes innovadors i amb centres en les regions de major progressió.

0 Comentaris


Escriu comentaris

Comenta el que vulguis sobre aquesta notícia.

Leave a Reply

© 2014 Euro-elevación Catalunya, S.L. - IndianWebs