Atenció: Les comandes les atenem per telèfon, gràcies.

Linde amplia la seva gamma de carretons antideflagrants

linde-carretillas1
Linde Material Handling ha ampliat la seva gamma de carretons antideflagrants. Les transpaletes elèctriques T16 EX i T20 EX, així com el preparador de comandes de mig nivell V10 EX, han estat homologats per treballar en zones 2/22 (àrees en què les mescles de gasos i pols no són habituals o es produeixen durant un curt període de temps).

Aquests nous models, amb protecció ATEX, compleixen la normativa vigent per a treballar en entorns amb risc d’explosions o en els que poden produir-ignicions per superfícies calentes, espurnes o electricitat estàtica. Pel que fa a les especificacions tècniques, les transpaletes tenen una capacitat de càrrega d’entre 1,6 i 2,0 tones; per la seva banda, el preparador de comandes pot aixecar una tona (amb una alçada màxima d’elevació de 6,350 m), i tots els vehicles equipen bateries de 150 Ah a 375 Ah

En els models EX, el motor de corrent altern, el fre i els sensors de velocitat i de temperatura estan protegits. A més, la vàlvula solenoide i l’envoltant de control estan precintades amb un compost fos. Una declaració de conformitat i una declaració per part del fabricant serveixen per demostrar que s’han pres les mesures de seguretat d’acord amb la normativa.

Seguretat
La classificació de les àrees amb risc d’explosió es divideix en tres zones. La zona 0 abasta àrees en què hi ha un risc constant d’explosió en l’atmosfera, o en què aquest risc és freqüent o es produeix durant llargs períodes de temps. En aquestes àrees, no s’utilitzen carretons.

A les zones 1 (gasos) i 21 (pols), l’aire només es barreja ocasionalment amb gasos inflamables, vapors i boires, o pols inflamable present en l’aire durant el funcionament habitual. Finalment, a les zones 2 (gasos) i 22 (pols), aquestes barreges no són habituals o es produeixen només durant un curt període de temps.

Qualsevol equip que s’utilitzi en zones de protecció contra explosions 1/21 requereix d’un certificat de tipus CE. No obstant això, en el cas de carretons elevadors per a zones 2/22 de protecció contra explosions, el sistema de gestió de qualitat del fabricant (d’acord amb la norma EN ISO 9001) és suficient. Tot i això, Linde (empresa certificada d’acord amb la directiva europea 94/9 / CE relativa a les màquines), utilitza la certificació per a zona 1/21 com a guia per a les carretons per a zones 2/22.

Pel que fa a legislació es refereix, cal destacar, així mateix, que la directiva europea 94/9 / CE, relativa a les màquines per atmosferes explosives (ATEX 95), serà substituïda per la directiva 2014/34 / UE en els propers dos anys , així com el Reial Decret 400/96 d’aplicació obligatòria a Espanya.

Medi: logisticaprofesional

0 Comentaris


Escriu comentaris

Comenta el que vulguis sobre aquesta notícia.

Leave a Reply

© 2014 Euro-elevación Catalunya, S.L. - IndianWebs