Atenció: Les comandes les atenem per telèfon, gràcies.

Els carretons tanquen un primer semestre complicat.

El mercat de carretons elevadors i equips de manipulació a Espanya va tancar el primer semestre del 2012 amb unes xifres globals similars a les del primer semestre del 2011, amb un descens del -1,36 per 100 si tenim en compte la suma de totes les “famílies “de màquines, totalitzant 9.911 unitats (10.048 el 2011).
carretillasElevadoras
Per segments, però, la igualtat no és una constant. Així, els carretons contrapesats elèctrics han patit una importanrte minva en la facturació d’unitats a 30 de juny, amb 1.456 màquines davant de les 1.651 de 2011 (-11,81 per 100), cosa molt cridaner si tenim en compte que després de la brusca caiguda de vendes de 2009, aquest era un dels segments que millor es comportava, amb increments tant el 2010 com el 2011. Espremos que el segon semestre pugui corregir aquest descens -una cosa possible si atenem al que ha passat en anys anteriors-, tot i que sembla complicat. En contrapesades tèrmiques també es produeix un descens, encara que molt menor, 609 màquines facturades entre gener i juny de 2012, davant de les 661 de l’any precedent.

Per contra, les màquines d’interior creixen enfront del mateix període de 2011, amb 4.849 unitats enfront de les 4.794 de 2011, 55 màquines més o el que és el mateix, +1,14 per 100, si bé cal fer notar que són únicament els apiladors els protagonistes d’aquest increment (+551 màquines, +46,34 per 100), que amb això aconsegueixen eixugar els descensos de la resta de tipologies.

Finalment, en equips manuals el mercat s’ha comportat de manera molt similar, 2.997 unitats facturades en la primera part de 2012, enfront de les 2.942 de 2011 (+1,86 per 100).

0 Comentaris


Escriu comentaris

Comenta el que vulguis sobre aquesta notícia.

Leave a Reply

© 2014 Euro-elevación Catalunya, S.L. - IndianWebs