Atenció: Les comandes les atenem per telèfon, gràcies.

Carretons elevadors

El potencial de creixement del mercat de carretons a AUTOGAS provoca l’interès dels fabricants donades les demostrades avantatges tècniques, econòmiques i mediambientals que l’ús d’aquest combustible els aporta, i la comoditat extra associada al subministrament a través de sortidor.

Els carretons que funcionen amb AUTOGAS tenen els mateixos avantatges d’un vehicle que funcioni amb aquest carburant, però a més:

  • El cost de les carretons és lleugerament inferior a les dièsel.
  • L’eficiència d’un carretó a GLP és superior a la de l’elèctrica i gairebé igual a la dièsel.
  • És possible utilitzar-les en locals tancats amb una ventilació suficient.

0 Comentaris


Escriu comentaris

Comenta el que vulguis sobre aquesta notícia.

Leave a Reply

© 2014 Euro-elevación Catalunya, S.L. - IndianWebs